Toodete kategooriad

Tapeedikalkulaator

Meie partnerid

Smartpost logo

Omniva xs logo PNG

Ostu-müügi tingimused

Ostu-müügi tingimused

Tapeedimaailm OÜ üldtingimused

1. Üldsatted

1.1 www.tapeedimaailm.eu (edaspidi E-pood) on Tapeedimaailm OÜ, registrikoodiga 12457704 ja aadressiga Paldiski mnt 77, Tallinn, 10617, poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük.

1.2 Üldtingimused reguleerivad e-poe omaniku Tapeedimaailm OÜ ja e-poe kasutajate vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.3 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.4 Tapeedimaailm OÜ jätab endale õiguse täiendada ja muuta tingimusi ilma ette teatamata. Tellimused, mis on edastatud enne uute tingimuste jõustumist käsitletakse tellimuse ajal kehtinud tingimuste alusel.

2. Hinnad

2.1 Kõikide e-poes müüdavate toodete hinnad on kuvatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 

2.2 Tapeedimaailm OÜ jätab endale õiguse muuta hindu ilma ette teatamata. Kui klient vormistas tellimuse enne uute hindade jõustumist, siis kehtivad tema jaoks need hinnad, mis olid kajastatud tema arvel. 

3. Makseviisid

3.1 Kliendil on valida järgmiste makseviiside vahel: 

1) Pangaülekanne.

3) Sularahamaks kauba vastuvõttul.

 

3.2 Tasumata tellimus annuleeritakse 5 päeva möödudes  alates antud tellimuse     

 

kinnituse jah/või arve kättesaamisest.

 

4. Kohaletoimetamine

4.1 Tellimuse vormistamisel peab klient sisestama enda nime, mobiiltelefoni numbri ja terminali, kust ta soovib tellimuse kätte saada. 

4.2 Кaup toimetatakse terminalisse toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.

4.3 Kuvatud tooted, tarneajaga kuni 5 tööpäeva, on tavaliselt olemas laos. Laoseisu ületava tellimuse puhul annab e-pood teada tellitud koguse tarneajast enne ostu kinnitamist ja makse teostamist.

4.4 Mitme erineva tarneajaga toodete tellimisel tuleb lähtuda pikemast tarneajast.

4.5 Kui toodet tuleb tellida hankija käest ning selgub, et tarneag erineb toote kirjelduses määratud tarneajast, siis informeerib E-poe töötaja sellest klienti telefoni või e-posti teel kolme tööpäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest/kinnitamisest. Kui klient loobub pikema tarneaja tõttu tellimusest, siis terve tellimuse summa tagastatakse Kliendi arvelduskontole tavaliselt 5 tööpäeva jooksul pärast tellimusest loobumisest kuid mitte hiljem kui 20 tööpäeva jooksul pärast tellimusest loobumisest.

4.6 Saadetise kättesaamise Eesti piires saab teostada: Smart Post, Post24, EestiPosti kaudu.

Kättesaamise tingimustega saab tutvuda koduleheküljelt (www.smartpost.ee ; www.post24.ee ; www.post.ee )

4.7 Saadetise kättesaamise väljaspoolt Eestit saab teostada Eesti posti kaudu, samuti rahvusvaheliste saadetiste DHL, UPS, Cargobus, Itella Smartpost kaudu.

Kättesaamise tingimustega saab tutvuda koduleheküljelt ( www.post.ee ; www.dhl.ee ; www.ups.com; www.cargobus.ee; www.smartpost.ee )

5. Tagastamisõigus

5.1 Kliendil on seadusest tulenev õigus tootega tutvuda ja tagastada see 14 päeva jooksul alates paki pakiautomaadist kättesaamisest.

5.2 Tagastatav kaup võetakse tagasi ainult originaalpakendis, kahjustamata, täiskomplektis ning kasutamata. 

5.3 Ilma originaalpakendita tooteid tagasi ei võeta ning nende tagastus Kliendile toimub ainult peale lisa transporditasu maksmist. 

5.4 Kauba saab tagastada valitud kohaletoimetamise viisil.

5.5 E-pood tagastab ainult tagastatud toodete maksumuse. 

5.6 Kui Klient lepingust taganeb tagastab E-pood Kliendile tema poolt tasutud toote maksumuse 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest E-poele. Klient peab E-poelt saadud tooted tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

6. Pretensioonide esitamine

6.1 E-poest ostetud toodetele kehtib VÕS § 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg puuduste suhtes, mis olid toodetel toote üleandmise hetkel. Samuti kehtib pretensiooni esitamise õigus varjatud puuduste suhtes, mis ilmnevad peale toote üleandmist, kuid on põhjustatud asjaolust, mis esines juba toote üleandmise hetkel.

6.2 Tapeedimaailm OÜ ei vastuta: 
1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustamise eest;
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) Toote normaalse kulumise eest tavalise kasutamise korral;
4) Puuduste eest, mis on tekkinud peale toote üleandmist, v.a. varjatud puuduste korral.

Pretensiooni esitamiseks tuleb saata e-posti aadressile info@tapeedimaailm.eu probleemi kirjeldus. Fotode lisamine kiirendab pretensiooni läbivaatamist. 

6.3 Pretensioone vaadatakse läbi vaid juhul, kui Klient esitab koos pretensiooniga arve, mis oli Kliendile saadetud tema e-posti aadressile pärast ostu vormistamist. Klient saab saata toodetega seoses kaebusi ka Tapeedimaailm OÜ aadressile Paldiski mnt 77, Tallinn, 10617.

6.4 Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja Kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Sellisel juhul kohustub pretensiooniga seotud transpordikulud ja ekspertiisikulud kandma E-pood. Juhul kui puudus ilmneb peale kuute kuud tasutakse transpordi- ja ekspertiisikulud vastavalt menetlusele tulemusele.

6.5 Klient kaotab õiguse nõuda E-poelt asja parandamist või asendamist, kui ta ei nõua seda E-poelt üheaegselt pretensiooni esitamisega või mõistliku aja jooksul pärast pretensiooni esitamist. Käesolevat ei kohaldata tarbijalemüügi korral.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1 Klient annab tellimuse vormistamisega E-poele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2 Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud E-poele teatavaks saanud Kliendi isikuandmed registreeritakse E-poe andmebaasis ning kasutatakse tellimuse täitmiseks ja turunduslikel eesmärkidel, sh kliendiinfo saatmiseks. Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele vaid niivõrd kuivõrd see on vajalik tellimuse täitmiseks ning töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kliendil on õigus nõuda enda isikuandmete muutmist, parandamist ja kustutamist, v.a. ulatuses, mis on vajalik kehtiva tellimuse täitmiseks.

7.3 Tapeedimaailm OÜ ei pääse ligi andmetele, mis on seotud maksmisega. Makse teostamiseks suunab  E-pood kliendi turvalisse PayPal keskkonda , kus toimub maksmiseks vajalike andmete registreerimine.

7.4 Isikuandmete allikaks on kliendisuhete tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.5 Kliendi isikuandmed edastatakse transporditeenust osutavale ettevõttele tellimuse täitmise eesmärgil.

7.6 Klient annab oma nõusoleku saata kliendi emailile tellimusega seotud infot ja küsitluse osutatud teenuse kvaliteedi kohta.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Tapeedimaailm OÜ ja Klient vastutavad teise poole ees käesolevate tingimuste rikkumisel tekitatud kahju eest Eesti Vabariigi kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 

8.2 Tapeedimaailm OÜ ei vastuta ebamugavuste või tekitatud kahjude eest, kui tellimuse mittetäitmine või tellimuse täitmise viivitus on tingitud Tapeedimaailm OÜ-st sõltumatutest asjaoludest.

9. Erimeelsused

9.1 Tapeedimaailm OÜ ja Kliendi vahelisi vaidlusi püüavad osapooled lahendada läbirääkimiste teel. 

9.2 Kui Tapeedimaailm OÜ ja Klient ei jõua kokkuleppele, siis on Kliendil õigus pöörduda Eesti Vabariigi seaduses ette nähtud tarbijakaitseõigusi kaitsvasse asutusse või kohtusse. 

9.3 Kohtuvaidlusi lahendatakse Harju Maakohtus.

10. Lõppsätted

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega. Näiteks, tapeedi värvid võivad erineda kuvaril olevast pildist seoses kuvarite erinevate omaduste või seadistustega. 

10.2 Tapeedimaailm OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui seoses tehnilise veaga või inimliku eksituse tõttu toote andmed olid sisestatud ilmselgelt suure veaga. Näiteks, sisestatud tootehind on 1 euro 100 euro asemel.

Kehtivad alates 22.07.2013

Tapeedimaailm OÜ üldtingimused

1. Üldsatted

1.1 www.tapeedimaailm.eu (edaspidi E-pood) on Tapeedimaailm OÜ, registrikoodiga 12457704 ja aadressiga Paldiski mnt 77, Tallinn, 10617, poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük.

1.2 Üldtingimused reguleerivad e-poe omaniku Tapeedimaailm OÜ ja e-poe kasutajate vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.3 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.4 Tapeedimaailm OÜ jätab endale õiguse täiendada ja muuta tingimusi ilma ette teatamata. Tellimused, mis on edastatud enne uute tingimuste jõustumist käsitletakse tellimuse ajal kehtinud tingimuste alusel.

2. Hinnad

2.1 Kõikide e-poes müüdavate toodete hinnad on kuvatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 

2.2 Tapeedimaailm OÜ jätab endale õiguse muuta hindu ilma ette teatamata. Kui klient vormistas tellimuse enne uute hindade jõustumist, siis kehtivad tema jaoks need hinnad, mis olid kajastatud tema arvel. 

3. Makseviisid

3.1 Kliendil on valida järgmiste makseviiside vahel: 
1) PayPal - maksmine krediitkaardiga PayPal turvalises keskkonnas;

2) Panga ülekanne.

3) Sularahamaks kauba vastuvõttul.

4. Kohaletoimetamine

4.1 Tellimuse vormistamisel peab klient sisestama enda nime, mobiiltelefoni numbri ja terminali, kust ta soovib tellimuse kätte saada. 

4.2 Кaup toimetatakse terminalisse toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.

4.3 Kuvatud tooted, tarneajaga kuni 5 tööpäeva, on tavaliselt olemas laos. Laoseisu ületava tellimuse puhul annab e-pood teada tellitud koguse tarneajast enne ostu kinnitamist ja makse teostamist.

4.4 Mitme erineva tarneajaga toodete tellimisel tuleb lähtuda pikemast tarneajast.

4.5 Kui toodet tuleb tellida hankija käest ning selgub, et tarneag erineb toote kirjelduses määratud tarneajast, siis informeerib E-poe töötaja sellest klienti telefoni või e-posti teel kolme tööpäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest/kinnitamisest. Kui klient loobub pikema tarneaja tõttu tellimusest, siis terve tellimuse summa tagastatakse Kliendi arvelduskontole viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul pärast tellimusest loobumisest.

4.6 Saadetise kättesaamise Eesti piires saab teostada: Smart Post, Post24, EestiPosti kaudu.

Kättesaamise tingimustega saab tutvuda koduleheküljelt (www.smartpost.ee ; www.post24.ee ; www.post.ee )

4.7 Saadetise kättesaamise väljaspoolt Eestit saab teostada Eesti posti kaudu, samuti rahvusvaheliste saadetiste DHL, UPS, Cargobus, Itella Smartpost kaudu.

Kättesaamise tingimustega saab tutvuda koduleheküljelt ( www.post.ee ; www.dhl.ee ; www.ups.com; www.cargobus.ee; www.smartpost.ee )

5. Tagastamisõigus

5.1 Kliendil on seadusest tulenev õigus tootega tutvuda ja tagastada see 14 päeva jooksul alates paki pakiautomaadist kättesaamisest.

5.2 Tagastatav kaup võetakse tagasi ainult originaalpakendis, kahjustamata, täiskomplektis ning kasutamata. 

5.3 Ilma originaalpakendita tooteid tagasi ei võeta ning nende tagastus Kliendile toimub ainult peale lisa transporditasu maksmist. 

5.4 Kauba saab tagastada valitud kohaletoimetamise viisil.

5.5 E-pood tagastab ainult tagastatud toodete maksumuse. 

5.6 Kui Klient lepingust taganeb tagastab E-pood Kliendile tema poolt tasutud toote maksumuse 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest E-poele. Klient peab E-poelt saadud tooted tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

6. Pretensioonide esitamine

6.1 E-poest ostetud toodetele kehtib VÕS § 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg puuduste suhtes, mis olid toodetel toote üleandmise hetkel. Samuti kehtib pretensiooni esitamise õigus varjatud puuduste suhtes, mis ilmnevad peale toote üleandmist, kuid on põhjustatud asjaolust, mis esines juba toote üleandmise hetkel.

6.2 Tapeedimaailm OÜ ei vastuta: 
1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustamise eest;
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) Toote normaalse kulumise eest tavalise kasutamise korral;
4) Puuduste eest, mis on tekkinud peale toote üleandmist, v.a. varjatud puuduste korral.

Pretensiooni esitamiseks tuleb saata e-posti aadressile info@tapeedimaailm.eu probleemi kirjeldus. Fotode lisamine kiirendab pretensiooni läbivaatamist. 

6.3 Pretensioone vaadatakse läbi vaid juhul, kui Klient esitab koos pretensiooniga arve, mis oli Kliendile saadetud tema e-posti aadressile pärast ostu vormistamist. Klient saab saata toodetega seoses kaebusi ka Tapeedimaailm OÜ aadressile Paldiski mnt 77, Tallinn, 10617.

6.4 Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja Kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Sellisel juhul kohustub pretensiooniga seotud transpordikulud ja ekspertiisikulud kandma E-pood. Juhul kui puudus ilmneb peale kuute kuud tasutakse transpordi- ja ekspertiisikulud vastavalt menetlusele tulemusele.

6.5 Klient kaotab õiguse nõuda E-poelt asja parandamist või asendamist, kui ta ei nõua seda E-poelt üheaegselt pretensiooni esitamisega või mõistliku aja jooksul pärast pretensiooni esitamist. Käesolevat ei kohaldata tarbijalemüügi korral.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1 Klient annab tellimuse vormistamisega E-poele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2 Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud E-poele teatavaks saanud Kliendi isikuandmed registreeritakse E-poe andmebaasis ning kasutatakse tellimuse täitmiseks ja turunduslikel eesmärkidel, sh kliendiinfo saatmiseks. Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele vaid niivõrd kuivõrd see on vajalik tellimuse täitmiseks ning töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kliendil on õigus nõuda enda isikuandmete muutmist, parandamist ja kustutamist, v.a. ulatuses, mis on vajalik kehtiva tellimuse täitmiseks.

7.3 Tapeedimaailm OÜ ei pääse ligi andmetele, mis on seotud maksmisega. Makse teostamiseks suunab  E-pood kliendi turvalisse PayPal keskkonda , kus toimub maksmiseks vajalike andmete registreerimine.

7.4 Isikuandmete allikaks on kliendisuhete tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.5 Kliendi isikuandmed edastatakse transporditeenust osutavale ettevõttele tellimuse täitmise eesmärgil.

7.6 Klient annab oma nõusoleku saata kliendi emailile tellimusega seotud infot ja küsitluse osutatud teenuse kvaliteedi kohta.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Tapeedimaailm OÜ ja Klient vastutavad teise poole ees käesolevate tingimuste rikkumisel tekitatud kahju eest Eesti Vabariigi kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 

8.2 Tapeedimaailm OÜ ei vastuta ebamugavuste või tekitatud kahjude eest, kui tellimuse mittetäitmine või tellimuse täitmise viivitus on tingitud Tapeedimaailm OÜ-st sõltumatutest asjaoludest.

9. Erimeelsused

9.1 Tapeedimaailm OÜ ja Kliendi vahelisi vaidlusi püüavad osapooled lahendada läbirääkimiste teel. 

9.2 Kui Tapeedimaailm OÜ ja Klient ei jõua kokkuleppele, siis on Kliendil õigus pöörduda Eesti Vabariigi seaduses ette nähtud tarbijakaitseõigusi kaitsvasse asutusse või kohtusse. 

9.3 Kohtuvaidlusi lahendatakse Harju Maakohtus.

10. Lõppsätted

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega. Näiteks, tapeedi värvid võivad erineda kuvaril olevast pildist seoses kuvarite erinevate omaduste või seadistustega. 

10.2 Tapeedimaailm OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui seoses tehnilise veaga või inimliku eksituse tõttu toote andmed olid sisestatud ilmselgelt suure veaga. Näiteks, sisestatud tootehind on 1 euro 100 euro asemel.

Kehtivad alates 22.07.2013

Ostukorv

OSTUKORV: Kauba kogus 0 summa kokku 0.00 €
Teie korv on tühi
0.00 € 0.00 € 0 Kg 0.00 € 0.00 € /et/e-pood/cart/add /et/component/jshopping/cart/refresh?Itemid=172 /et/component/jshopping/product/view?Itemid=172

Sisene E-poodi